Inschrijvingen schooljaar 2024-2025: OV4 Type 9

eerste jaar (1A)

TYPE 9: AUTISMESPECTRUMSTOORNISSEN

eerste jaar (1A)

 

Vanaf 25 maart 2024 (9u) tem 19 april 2024 (16u) kan je aanmelden voor OV4 1A type 9 binnen onze school op http://meldjeaansecundair.gent.be of door te klikken op onderstaande knop .

Op welke dag of uur je aanmeldt, is niet van belang zolang het binnen die periode gebeurt.

Duid zeker meerdere favoriete scholen aan. Er is geen limiet. Meerdere scholen aanduiden, vermindert de kans op een plaats van voorkeur niet. Als onze school je grootste voorkeur geniet, zet je onze school op de eerste plaats. Je vindt onze school in het aanmeldingssysteem onder de naam: BuSO Sint-Gregorius.

Bij het aanmelden houden we rekening met voorrangsgroepen. Indien je deel uitmaakt van deze groepen duid dit dan zo aan in het aanmeldingssysteem.

Als je niet aanmeldt, kan je je kind pas inschrijven vanaf 14 mei 2024 (9u) als er nog vrije plaatsen zijn.

WAT NA HET AANMELDEN?
 1. Einde aanmeldingsperiode
    Einde van de aanmeldingsperiode: 19 april 2024 (16u)
 2. Verwerking
 • Na het afsluiten van de aanmeldingsperiode (19 april 2024, 16u) worden de aanvragen doorgestuurd naar het Lokaal Overleg Platform.
 • Om de objectiviteit te garanderen worden de aanmeldingen via een computerprogramma geordend op toeval en dit afhankelijk van de beschikbare open plaatsen per opleiding.
 • Deze procedure staat onder toezicht van de LOP-deskundige en een neutrale 3de.
 1. Bekendmaking resultaten
    Op 13 mei 2024 wordt u op de hoogte gebracht van  de resultaten van de aanmeldingen.

MOGELIJKHEID 1:

 • Jouw kind krijgt een plaats toegewezen.
 • Definitief inschrijven moet fysiek op onze school gebeuren tijdens de inschrijvingsperiode van 14 mei 2024 (9u) tem 10 juni 2024 (16u)

MOGELIJKHEID 2

 • Er is geen open plaats beschikbaar en je kind krijgt een plaats op de wachtlijst.
 • Je ontvangt een mail met de vermelding van een niet-gerealiseerde inschrijving.
 • Indien er een plaats vrijkomt zal de eerstvolgende persoon in de wachtrij door de school worden gecontacteerd met de vraag of hij/zij de nieuwe vrije plaats wenst in te nemen.

Meer info: www.aanmeldensecundairescholen.gent

 

Vanaf 14 mei 2024 (9u) starten ook de vrije inschrijvingen op onze school voor wie zich niet aangemeld heeft via het aanmeldingssysteem. U kan steeds contact opnemen met de school om de resterende vrije plaatsen na te gaan.

 

Hebt u vragen over de inschrijvingsprocedure, aarzel niet om contact op te nemen met de leerlingenadministratie van de school op het nummer 09/210.01.50

 

BELANGRIJK:

Een inschrijving in de school is geen inschrijving in het MFC. Het MFC moet zich houden aan de wetgeving inzake zorgregio. De inschrijvingen op school betreffen externaat plaatsen.
Indien u inlichtingen wenst of een vraag heeft voor het MFC kan u steeds contact opnemen met het MFC op het volgende nummer :09/210.00.00:

De verantwoordelijke voor de voor leerlingen met autismespectrumstoornissen (type 9) is mevr. Pauline Aelterman: pauline.aelterman@mfcgregorius.broedersvanliefde.be

Wat zijn voorrangsgroepen?

1. Leerlingen van dezelfde leefentiteit

 • Broers en zussen (hebben 2 gemeenschappelijke ouders) al dan niet wonend op hetzelfde adres.
 • Halfbroers en halfzussen (hebben 1 gemeenschappelijke ouder) al dan niet wonend op hetzelfde adres.
 • Kinderen die eenzelfde domicilie of voornaamste verblijfplaats hebben, maar geen gemeenschappelijke ouder(s) (vb. stiefbroers en zussen)


2. Kinderen van personeelsleden

 • Leerlingen waarbij de vader/moeder werkzaam is in de betrokken school.

Vragen?

BuSO Sint-Gregorius – Secretariaat
Jules Destréelaan 67
9050 Gentbrugge
tel: 09 210 01 50
Mail