Ondersteuning in het gewoon onderwijs

diverGENT

Dit is de naam voor het ondersteuningsnetwerk (ONW), voor de scholen buitengewoon onderwijs en gewoon onderwijs, in de regio Gent die zijn aangesloten.

Het is een samenwerkingsverband tussen buitengewoon onderwijs en gewoon onderwijs.

Enerzijds is diverGEnt er voor leerlingen met attestering type basisaanbod (BA), type 3 en Type 9, met specifieke onderwijsbehoeften en anderzijds voor de ondersteuning van leerkrachten en scholen met zorgvragen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften in de regio Gent.

Contact

Sarah De Schryver
T: 0477 87 18 77

Contact

Nathalie Aelterman
T: 0478 58 73 81

ENTer4

ENTer4 bestaat uit een samenwerking tussen zes Oost-Vlaamse scholen buitengewoon onderwijs type 4:

  • BuBaO Sint-Gregorius
  • BuBaO Sint-Lodewijk
  • BuBaO Ten Dries
  • BuSO Sint-Gregorius
  • BuSO Sint-Lodewijk
  • BuSO Ten Dries.

We ondersteunen leerlingen met een motorische beperking (type 4) in het gewoon onderwijs, dit zowel in het kleuter-, lager als secundair onderwijs. We werken in alle onderwijsnetten.

We brengen de expertise van het buitengewoon onderwijs in samenwerking met onze MFC’s en betrokken externe diensten naar het gewoon onderwijs.