Het multifunctioneel centrum
wil een warme plek zijn
waar je tijd krijgt om te groeien.

De steun die we bieden gaat alle richtingen uit.
De eindbestemming: jij en je toekomst.

Hoezo Multifunctioneel Centrum?

In een Multifunctioneel Centrum wordt op een flexibele manier zorg geboden aan kinderen en jongeren met een beperking. Door een combinatie te maken van verschillende vormen van ondersteuning wordt een puzzel gelegd op maat van elke cliënt. Het multifunctionele aspect vind je in de combinatie van verblijf, dagopvang en begeleiding en tegelijk in het ruime aanbod van expertise en de nauwe samenwerking met de school.

VERBLIJF

’s avonds en ’s nachts

DAGOPVANG

buiten de schooluren

DAGBESTEDING

schoolvervangend

BEGELEIDING

op de campus of op verplaatsing

Behandeling, training en therapie zitten in deze functies verweven.

Update Corona-virus - het nieuwe normaal

Beste ouders en opvoedingsverantwoordelijken

Vanaf 1 juli krijgen we vanuit het VAPH de mogelijkheid om onze werking in een nieuwe fase te brengen, waarbij het basisprincipe van de Nationale Veiligheidsraad ook voor ons geldt: in principe kunnen alle activiteiten worden hernomen (mits respect van een aantal voorwaarden) met uitzonderling van deze die nog verboden zijn. Het ‘nieuwe normaal’ dus, ook bij ons.

Basisvoorwaarden die in alle situaties blijven gelden

 • Social distance respecteren (uitzonderingen: leefgroepen, contacten tussen -12 jarigen onderling, contacten tussen volwassenen en kleuters.
 • Indien social distance niet kan zijn mondmasker of plexischermen van toepassing.
 • Aandacht voor persoonlijke hygiëne (handen wassen, hoest- en nieshygiëne) en hygiëne van high touch oppervlakken.
 • Externen die op de campus komen moeten zich vooraf melden en dragen verplicht een mondmasker.
 • Personen die symptomen van COVID-19 besmetting vertonen (cliënten of medewerkers), gaan in afzondering en worden op doktersadvies getest.

Ambulante en mobiele begeleiding

 • Zowel individuele als huis- en groepsondersteuning is mogelijk indien dit veilig kan gebeuren.
 • Begeleiding op afstand blijft mogelijk.

Daginvulling in groep

 • Alle vormen van dagondersteuning zijn mogelijk indien dit veilig kan gebeuren.
 • Dagondersteuning is mogelijk voor alle cliënten, zowel uit thuiscontext als uit de voorziening, in gemengde groepen.
 • Alle activiteiten die toegelaten zijn door de Nationale Veiligheidsraad kunnen onderdeel zijn van deze dagondersteuning.

Verblijf

 • Nieuwe opnames (instroom nieuwe cliënten of heropstart cliënten na lange afwezigheid) zijn mogelijk. Cliënten die symptomen vertonen van COVID-19 worden getest en in afzondering gehouden tot de resultaten gekend zijn.
 • Rondleidingen in de gebouwen kunnen niet. Er zijn filmpjes beschikbaar.

Kampen

 • De richtlijnen vanuit de overheid rond kampen met of zonder overnachting worden ook gevolgd voor kampen die het MFC organiseert.

Bezoek

 • Bezoek aan cliënten wordt nog steeds op voorhand afgesproken.
 • Bezoekers registreren zich aan het onthaal.
 • het aantal bezoekers is niet numeriek beperkt maar voorzichtigheid en gezond verstand blijven hier nodig.
 • Bezoek kan overal buiten en op een aantal beperkte locaties binnen maar niet in de leefgroep. Uitzondering: ontruimen of installeren slaapkamers, dit enkel met mondmasker.
 • Bezoek is niet mogelijk aan cliënten met symptomen van besmetting met COVID-19, positieve testing op COVID-19 of hoogrisicocontact gehad.
 • Bezoek is niet mogelijk door bezoekers met symptomen van besmetting met COVID-19, positieve testing op COVID-19 of hoogrisicocontact gehad.

Opleidingen, vormingen, IHP’s, stages

 • Deze activiteiten kunnen opnieuw ingericht worden, in alternatieve vorm of terug in meer klassieke vorm, maar steeds mits respect van de basisvoorwaarden.

Elke dag zetten onze medewerkers zich in om in deze nog steeds bijzondere tijden de best mogelijke zorg te bieden. Wij zijn hen hiervoor heel erg dankbaar.

Vriendelijke groet

Christa Heyse

Algemeen Directeur

Hoezo Multifunctioneel Centrum?

In een Multifunctioneel Centrum wordt op een flexibele manier zorg geboden aan kinderen en jongeren met een beperking. Door een combinatie te maken van verschillende vormen van ondersteuning wordt een puzzel gelegd op maat van elke cliënt. Het multifunctionele aspect vind je in de combinatie van verblijf, dagopvang en begeleiding en tegelijk in het ruime aanbod van expertise en de nauwe samenwerking met de school.

VERBLIJF

’s avonds en ’s nachts

DAGOPVANG

buiten de schooluren

DAGBESTEDING

schoolvervangend

BEGELEIDING

op de campus of op verplaatsing

Behandeling, training en therapie zitten in deze functies verweven.

Aan de basis van onze zorg ligt de dialoog: met de cliënt, de mensen die hem omringen, de specialisten van het centrum en de leerkrachten van de school. Enkel zo kunnen we een plek zijn waar elk kind en elke jongere zich veilig voelt en de ondersteuning krijgt die bij hem past.

 

Dat is onze visie op de zorg die we bieden.

Persoonsvolgende financiering

Met de invoering van de persoonsvolgende financiering (PVF) wil men meer vraaggestuurd werken. Uitgangspunt is dat iedereen recht heeft om zijn ondersteuning te organiseren zoals hij dat zelf wil. Daarom worden de budgetten nu aan de persoon toegekend en niet langer aan de voorziening die ondersteuning biedt.

LEES MEER OVER PVF

Buitenspel

Buitenspel is onze verhuurdienst voor aangepaste fietsen. Deze is ontstaan vanuit vragen en noden van kinderen en jongeren met een beperking en hun ouders. Het is een mooi voorbeeld van een project dat door de bevlogenheid van medewerkers en met de hulp van sponsors is uitgegroeid tot een heuse verhuur- en hersteldienst.

BEKIJK HET AANBOD

Welkom op de campus

Je vindt ons te Gentbrugge, Jules Destréelaan 67.

Het station van Gentbrugge ligt op 15 min. stappen. Bus en tram brengen je tot de halte Melle Leeuw aan de Brusselsesteenweg. Voor fietsers hebben wij overdekte fietsenstallingen met laadpalen.

Wij zijn alvast fan van duurzame mobiliteit en een autoluwe campus!