Het multifunctioneel centrum
wil een warme plek zijn
waar je tijd krijgt om te groeien.

De steun die we bieden gaat alle richtingen uit.
De eindbestemming: jij en je toekomst.

Hoezo Multifunctioneel Centrum?

In een Multifunctioneel Centrum wordt op een flexibele manier zorg geboden aan kinderen en jongeren met een beperking. Door een combinatie te maken van verschillende vormen van ondersteuning wordt een puzzel gelegd op maat van elke cliënt. Het multifunctionele aspect vind je in de combinatie van verblijf, dagopvang en begeleiding en tegelijk in het ruime aanbod van expertise en de nauwe samenwerking met de school.

VERBLIJF

’s avonds en ’s nachts

DAGOPVANG

buiten de schooluren

DAGBESTEDING

schoolvervangend

BEGELEIDING

op de campus of op verplaatsing

Behandeling, training en therapie zitten in deze functies verweven.

Update 18/03/2020 inzake Corona-virus

Beste ouders, verwanten en bewindvoerders

Graag komen wij bij U terug met meer info rond onze werking in deze constant wijzigende Corona-tijden. Wij stellen alles in het werk om de zorg voor onze cliënten te waarborgen en dat in alle veiligheid voor zowel cliënten als medewerkers. Onze directie en middenkader volgen nauwgezet de richtlijnen van de overheid op en nemen gepaste beslissingen om de continuïteit van onze dienstverlening te waarborgen. Uiteraard moeten wij een aantal zaken terugschroeven, vandaar deze infobrief met verdere verfijning van de richtlijnen.

Opvang van kinderen en jongeren

 • Kinderen en jongeren worden zoveel mogelijk thuis gehouden om verdere besmetting te voorkomen. We voorzien opvang voor hen die niet kunnen opgevangen worden.
 • Opvang gebeurt binnen de schooluren op school, in nauwe afstemming met het MFC.
 • Buiten de schooluren gaat de leefgroepswerking door voor de kinderen en jongeren die niet thuis kunnen blijven, zowel tijdens de week als in het weekend, met gewaarborgde nachtpermanentie. Hiervoor wordt een solidariteitsprincipe gehanteerd onder medewerkers van alle afdelingen om zieke medewerkers te vervangen mocht dit nodig zijn. Dit betekent dus ook dat jouw kind mogelijk door andere begeleiders zal ondersteund worden.
 • Het activiteitenprogramma binnen de leefgroepen wordt aangepast aan de nieuwe richtlijnen.
 • Ons medisch team is continu beschikbaar voor advies en biedt ondersteuning waar nodig.

Welke verdere aanpassingen gebeuren in de werking?

 • Overlegmomenten zoals IHP’s worden geannuleerd.
 • Stages door externe stagiairs gaan niet meer door.
 • De centrale catering blijft operationeel voor cliënten en begeleiders, maar de centrale personeelscafetaria sluit. Er worden extra voorzorgsmaatregelen genomen bij de distributie en afhaling van de maaltijden voor leefgroepen.
 • Therapie gaat enkel nog door indien noodzakelijk voor het welzijn van cliënten, mits respect van de gekende richtlijnen rond sociale hygiëne.
 • Mobiele begeleidingen gaan enkel door van op afstand: online, (skype, facetime, …), telefonisch, … én indien noodzakelijk om gezinnen of cliënten in precaire situaties te helpen.
 • De kampen in de paasvakantie worden geannuleerd.

Verder wordt vanaf vandaag een quarantaineleefgroep operationeel voor het geval cliënten die niet naar huis kunnen ziek worden, zodat zij in een aangepaste leefgroep met strikte beschermingsmaatregelen terecht kunnen om in afzondering te blijven.

Wij hopen met deze brief een antwoord te kunnen bieden op een aantal van jullie vragen en blijven beschikbaar en bereikbaar via 09/210 00 00 en via info@mfcgregorius.broedersvanliefde.be.

Zorg goed voor jezelf en elkaar!

 

Christa Heyse                                                            Jelle Faes

Algemeen Directeur                                                 Coördinator Preventieadviseurs MFC

Hoezo Multifunctioneel Centrum?

In een Multifunctioneel Centrum wordt op een flexibele manier zorg geboden aan kinderen en jongeren met een beperking. Door een combinatie te maken van verschillende vormen van ondersteuning wordt een puzzel gelegd op maat van elke cliënt. Het multifunctionele aspect vind je in de combinatie van verblijf, dagopvang en begeleiding en tegelijk in het ruime aanbod van expertise en de nauwe samenwerking met de school.

VERBLIJF

’s avonds en ’s nachts

DAGOPVANG

buiten de schooluren

DAGBESTEDING

schoolvervangend

BEGELEIDING

op de campus of op verplaatsing

Behandeling, training en therapie zitten in deze functies verweven.

Aan de basis van onze zorg ligt de dialoog: met de cliënt, de mensen die hem omringen, de specialisten van het centrum en de leerkrachten van de school. Enkel zo kunnen we een plek zijn waar elk kind en elke jongere zich veilig voelt en de ondersteuning krijgt die bij hem past.

 

Dat is onze visie op de zorg die we bieden.

Persoonsvolgende financiering

Met de invoering van de persoonsvolgende financiering (PVF) wil men meer vraaggestuurd werken. Uitgangspunt is dat iedereen recht heeft om zijn ondersteuning te organiseren zoals hij dat zelf wil. Daarom worden de budgetten nu aan de persoon toegekend en niet langer aan de voorziening die ondersteuning biedt.

LEES MEER OVER PVF

Buitenspel

Buitenspel is onze verhuurdienst voor aangepaste fietsen. Deze is ontstaan vanuit vragen en noden van kinderen en jongeren met een beperking en hun ouders. Het is een mooi voorbeeld van een project dat door de bevlogenheid van medewerkers en met de hulp van sponsors is uitgegroeid tot een heuse verhuur- en hersteldienst.

BEKIJK HET AANBOD

Welkom op de campus

Je vindt ons te Gentbrugge, Jules Destréelaan 67.

Het station van Gentbrugge ligt op 15 min. stappen. Bus en tram brengen je tot de halte Melle Leeuw aan de Brusselsesteenweg. Voor fietsers hebben wij overdekte fietsenstallingen met laadpalen.

Wij zijn alvast fan van duurzame mobiliteit en een autoluwe campus!