Het multifunctioneel centrum
wil een warme plek zijn
waar je tijd krijgt om te groeien.

De steun die we bieden gaat alle richtingen uit.
De eindbestemming: jij en je toekomst.

Hoezo Multifunctioneel Centrum?

In een Multifunctioneel Centrum wordt op een flexibele manier zorg geboden aan kinderen en jongeren met een beperking. Door een combinatie te maken van verschillende vormen van ondersteuning wordt een puzzel gelegd op maat van elke cliënt. Het multifunctionele aspect vind je in de combinatie van verblijf, dagopvang en begeleiding en tegelijk in het ruime aanbod van expertise en de nauwe samenwerking met de school.

VERBLIJF

’s avonds en ’s nachts

DAGOPVANG

buiten de schooluren

DAGBESTEDING

schoolvervangend

BEGELEIDING

op de campus of op verplaatsing

Behandeling, training en therapie zitten in deze functies verweven.

Update Corona-virus - opstart schooljaar

Beste ouders en opvoedingsverantwoordelijken

Met de opstart van het schooljaar in het vooruitzicht informeren we jullie graag over de maatregelen die omwille van de tweede Corona-golf nog steeds van toepassing zijn op onze campus. Ook vraagt de voorbije vakantieperiode extra alertheid bij terugkomst op de campus.

 

Basisvoorwaarden die in alle situaties blijven gelden

 • Social distance respecteren (uitzonderingen: leefgroepen, contacten tussen -12 jarigen onderling, contacten tussen volwassenen en kleuters).
 • Aandacht voor persoonlijke hygiëne (handen wassen, hoest- en nieshygiëne) en hygiëne van high-touch oppervlakken.
 • De campus is niet toegankelijk voor externen, tenzij het bezoek essentieel is én er op voorhand een afspraak werd gemaakt (zie verder).
 • Mondmaskers zijn verplicht op de volledige campus, binnen en buiten als de afstand niet kan bewaard worden. Dit geldt voor medewerkers, cliënten +12 én ouders of opvoedingsverantwoordelijken.
 • Personen die symptomen van COVID-19 besmetting vertonen (cliënten of medewerkers), gaan in afzondering en worden op doktersadvies getest.

 

Terugkeer uit vakantie: groene, oranje en rode zones

Zowel voor de kinderen en jongeren als voor medewerkers gelden er regels over de terugkeer uit het buitenland. Naast het invullen van een formulier moeten we alert zijn voor mogelijke besmettingen bij terugkomst uit de verschillende zones die je vindt op https://diplomatie.belgium.be/nl.

 • Groene zone: als je uit deze landen terugkomt is geen actie nodig.
 • Oranje zone: een test en quarantaine is sterk aanbevolen maar niet verplicht. Bij twijfel kan je best je huisarts raadplegen. Afhankelijk van de uitslag worden er afspraken
 • Rode zone: een test en 2 weken quarantaine is verplicht. De huisarts zorgt voor verdere begeleiding.

Wij vragen jullie in het belang van alle cliënten en medewerkers om het leefgroepsteam of afdelingsteam te melden als je uit een risicozone bent afgereisd. De overheid voorziet zware boetes voor het niet melden hiervan.

 

Bezoek aan de campus

Alle bezoeken zijn op afspraak, met aanmelding aan het onthaal. Contacteer de IHP-coördinator of IB hiervoor. Hij of zij zal je ook begeleiden tijdens het bezoek. Een mondmasker is absoluut verplicht!

 • Registratie van bezoekers aan het onthaal is verplicht. De handen worden ontsmet bij aankomst.
 • Het aantal bezoekers is niet numeriek beperkt maar voorzichtigheid en gezond verstand blijven hier nodig.
 • Bezoek kan overal buiten en op een aantal beperkte locaties binnen maar niet in de leefgroep.
 • Bezoek is niet mogelijk aan cliënten met symptomen van besmetting met COVID-19, positieve testing op COVID-19 of hoogrisicocontact gehad.
 • Bezoek is niet mogelijk door bezoekers met symptomen van besmetting met COVID-19, positieve testing op COVID-19 of hoogrisicocontact gehad.
 • Voor het afzetten en ophalen (buiten) van cliënten is geen afspraak nodig.

 

Opstart scholen en busvervoer

De info rond de opstart van de scholen en het busvervoer zullen jullie van de betrokken scholen ontvangen.

 

Elke dag zetten onze medewerkers zich in om in deze nog steeds bijzondere tijden de best mogelijke zorg te bieden. Wij hopen dat jullie deze inspanningen mee zullen ondersteunen en zijn jullie daar alvast heel erg dankbaar voor.

 

Vriendelijke groet

Marit Coels

Algemeen Directeur ad interim

Hoezo Multifunctioneel Centrum?

In een Multifunctioneel Centrum wordt op een flexibele manier zorg geboden aan kinderen en jongeren met een beperking. Door een combinatie te maken van verschillende vormen van ondersteuning wordt een puzzel gelegd op maat van elke cliënt. Het multifunctionele aspect vind je in de combinatie van verblijf, dagopvang en begeleiding en tegelijk in het ruime aanbod van expertise en de nauwe samenwerking met de school.

VERBLIJF

’s avonds en ’s nachts

DAGOPVANG

buiten de schooluren

DAGBESTEDING

schoolvervangend

BEGELEIDING

op de campus of op verplaatsing

Behandeling, training en therapie zitten in deze functies verweven.

Aan de basis van onze zorg ligt de dialoog: met de cliënt, de mensen die hem omringen, de specialisten van het centrum en de leerkrachten van de school. Enkel zo kunnen we een plek zijn waar elk kind en elke jongere zich veilig voelt en de ondersteuning krijgt die bij hem past.

 

Dat is onze visie op de zorg die we bieden.

Persoonsvolgende financiering

Met de invoering van de persoonsvolgende financiering (PVF) wil men meer vraaggestuurd werken. Uitgangspunt is dat iedereen recht heeft om zijn ondersteuning te organiseren zoals hij dat zelf wil. Daarom worden de budgetten nu aan de persoon toegekend en niet langer aan de voorziening die ondersteuning biedt.

LEES MEER OVER PVF

Buitenspel

Buitenspel is onze verhuurdienst voor aangepaste fietsen. Deze is ontstaan vanuit vragen en noden van kinderen en jongeren met een beperking en hun ouders. Het is een mooi voorbeeld van een project dat door de bevlogenheid van medewerkers en met de hulp van sponsors is uitgegroeid tot een heuse verhuur- en hersteldienst.

BEKIJK HET AANBOD

Welkom op de campus

Je vindt ons te Gentbrugge, Jules Destréelaan 67.

Het station van Gentbrugge ligt op 15 min. stappen. Bus en tram brengen je tot de halte Melle Leeuw aan de Brusselsesteenweg. Voor fietsers hebben wij overdekte fietsenstallingen met laadpalen.

Wij zijn alvast fan van duurzame mobiliteit en een autoluwe campus!