Het multifunctioneel centrum
wil een warme plek zijn
waar je tijd krijgt om te groeien.

De steun die we bieden gaat alle richtingen uit.
De eindbestemming: jij en je toekomst.

Hoezo Multifunctioneel Centrum?

In een Multifunctioneel Centrum wordt op een flexibele manier zorg geboden aan kinderen en jongeren met een beperking. Door een combinatie te maken van verschillende vormen van ondersteuning wordt een puzzel gelegd op maat van elke cliënt. Het multifunctionele aspect vind je in de combinatie van verblijf, dagopvang en begeleiding en tegelijk in het ruime aanbod van expertise en de nauwe samenwerking met de school.

VERBLIJF

’s avonds en ’s nachts

DAGOPVANG

buiten de schooluren

DAGBESTEDING

schoolvervangend

BEGELEIDING

op de campus of op verplaatsing

Behandeling, training en therapie zitten in deze functies verweven.

Update 06/05/2020 inzake Corona-virus

Beste ouders en opvoedingsverantwoordelijken

Naar aanleiding van een nieuwe richtlijn vanuit het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap is er terug bezoek mogelijk aan cliënten en dit vanaf donderdag 7 mei 2020. Wij hebben ondertussen alles in het werk gesteld om dit bezoek in alle veiligheid en met respect voor de geldende Coronamaatregelen te laten verlopen.

Het bezoek is beperkt tot één uur en kan enkel op afspraak in een hiervoor specifiek bestemde ruimte of in open lucht. Het bezoek kan aangevraagd worden via de IHP-coördinator of individuele begeleider van je kind, die de praktische zaken hiervoor zal regelen en jullie zal begeleiden bij het bezoek. Bezoek is mogelijk van maandag tot vrijdag tussen 9u00 en 11u30 en tussen 13u00 en 17u00.

Bezoekers mét afspraak moeten zich op het juiste uur aanmelden aan het centrale onthaal voor registratie. Wij vragen elke bezoeker een verklaring te ondertekenen dat hij niet ziek is of geen symptomen vertoont van COVID-19-besmetting en akkoord gaat met de afspraken die het bezoek regelen.

Volgende extra beschermende maatregelen gelden bij het bezoek:

  • De bezoeker ontsmet bij aankomst de handen.
  • Mondmaskers voor bezoekers zijn verplicht en zelf te voorzien. Ook de begeleidende medewerker draagt een mondmasker.
  • In de wachtplaats en tijdens het bezoek moet social distancing (1,5 meter) gerespecteerd worden.
  • Het bezoek gaat door in een ontvangstruimte of in de tuin.

Wij hopen hiermee tegemoet te komen aan bestaande noden en stellen alles in het werk om het bezoek vlot te laten verlopen. Blijf ondertussen gezond!

Vriendelijke groet

Christa Heyse

Algemeen Directeur

Hoezo Multifunctioneel Centrum?

In een Multifunctioneel Centrum wordt op een flexibele manier zorg geboden aan kinderen en jongeren met een beperking. Door een combinatie te maken van verschillende vormen van ondersteuning wordt een puzzel gelegd op maat van elke cliënt. Het multifunctionele aspect vind je in de combinatie van verblijf, dagopvang en begeleiding en tegelijk in het ruime aanbod van expertise en de nauwe samenwerking met de school.

VERBLIJF

’s avonds en ’s nachts

DAGOPVANG

buiten de schooluren

DAGBESTEDING

schoolvervangend

BEGELEIDING

op de campus of op verplaatsing

Behandeling, training en therapie zitten in deze functies verweven.

Aan de basis van onze zorg ligt de dialoog: met de cliënt, de mensen die hem omringen, de specialisten van het centrum en de leerkrachten van de school. Enkel zo kunnen we een plek zijn waar elk kind en elke jongere zich veilig voelt en de ondersteuning krijgt die bij hem past.

 

Dat is onze visie op de zorg die we bieden.

Persoonsvolgende financiering

Met de invoering van de persoonsvolgende financiering (PVF) wil men meer vraaggestuurd werken. Uitgangspunt is dat iedereen recht heeft om zijn ondersteuning te organiseren zoals hij dat zelf wil. Daarom worden de budgetten nu aan de persoon toegekend en niet langer aan de voorziening die ondersteuning biedt.

LEES MEER OVER PVF

Buitenspel

Buitenspel is onze verhuurdienst voor aangepaste fietsen. Deze is ontstaan vanuit vragen en noden van kinderen en jongeren met een beperking en hun ouders. Het is een mooi voorbeeld van een project dat door de bevlogenheid van medewerkers en met de hulp van sponsors is uitgegroeid tot een heuse verhuur- en hersteldienst.

BEKIJK HET AANBOD

Welkom op de campus

Je vindt ons te Gentbrugge, Jules Destréelaan 67.

Het station van Gentbrugge ligt op 15 min. stappen. Bus en tram brengen je tot de halte Melle Leeuw aan de Brusselsesteenweg. Voor fietsers hebben wij overdekte fietsenstallingen met laadpalen.

Wij zijn alvast fan van duurzame mobiliteit en een autoluwe campus!